Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań, tel. +48 61 829 5789